Υπάρχει λόγος Έλενα Παπαρίζου

This album has an average beat per minute of 111 BPM (slowest/fastest tempos: 91/129 BPM).

BPM Profile Υπάρχει λόγος

Album starts at 91BPM, ends at 110BPM (+19), with tempos within the 91-129BPM range.
(Try refreshing the page if dots are missing)

Tracklist Υπάρχει λόγος

Recent albums by Έλενα Παπαρίζου