Te sigo amando Yolanda Pérez

This album has an average beat per minute of 142 BPM (slowest/fastest tempos: 95/203 BPM).

BPM Profile Te sigo amando

Album starts at 107BPM, ends at 166BPM (+59), with tempos within the 95-203BPM range.
(Try refreshing the page if dots are missing)

Tracklist Te sigo amando

Recent albums by Yolanda Pérez