אתה לא מכיר שלום חנוך

59 BPM

This song is played at 59 Beats Per Minute (Largo), or 15 Measures/Bars Per Minute.
Time Signature: 4/4.

Use the Metronome below to practice at this tempo.

Top Songs שלום חנוך