Io tu noi tutti Lucio Battisti

This album has an average beat per minute of 101 BPM (slowest/fastest tempos: 78/140 BPM).

BPM Profile Io tu noi tutti

Album starts at 78BPM, ends at 81BPM (+3), with tempos within the 78-140BPM range.
(Try refreshing the page if dots are missing)

Tracklist Io tu noi tutti

Recent albums by Lucio Battisti