Testigos de las Estrellas Sylvania

This album has an average beat per minute of 137 BPM (slowest/fastest tempos: 89/200 BPM).

BPM Profile Testigos de las Estrellas

Album starts at 179BPM, ends at 90BPM (-89), with tempos within the 89-200BPM range.
(Try refreshing the page if dots are missing)

Tracklist Testigos de las Estrellas

Recent albums by Sylvania