Το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

This album has an average beat per minute of 90 BPM (slowest/fastest tempos: 90/90 BPM).

BPM Profile Το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές

Album starts at BPM, ends at BPM (+0), with tempos within the 90-90BPM range.
(Try refreshing the page if dots are missing)

Tracklist Το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές

Recent albums by Λαυρέντης Μαχαιρίτσας