Akcent Romania

Biography

1) Akcent - polski zespó? muzyczny wykonuj?cy disco polo, za?o?ony w Bielsku Podlaskim w 1989. Przez 10 lat (z przerw? w latach 1991–1993) jego sk?ad tworzyli Zenon "Król" Martyniuk - wokalista zepo?u który do dzisiaj nale?y do grupy oraz klawiszowiec Mariusz Anikiej. W 1999 roku zespó? opu?ci? Mariusz Anikiej. Od tego czasu Zenon Martyniuk wyst?powa? z Arturem Kirpsz?, a od 2003 roku nowym partnerem scenicznym Martyniuka jest Ryszard Warot.

Popular Songs

Discography