Hana Hegerová Czech Republic

Biography

Hana Hegerová je živoucí legendou ?eskoslovenské a posléze ?eské hudební scény. Jejím žánrem jsou šansony, by? toto slovo nemá ráda. Na jejích textech se podílela ?ada výte?ných texta??, za všechny t?eba Pavel Kopta nebo Michal Horá?ek. V poslední dob? ji na koncertech doprovází Petr Malásek na klavír. Spojení t?chto dvou velikán? je nebývalé a v ?esku nezvyklé. Hana Hegerová si za všech okolností chrání své soukromí, v žádném p?ípad? sv?j osobní život nedává na oltá? popularity.

Popular Songs

Discography