Kazna Za Uši Serbia

Biography

Grupa je nastala u jesen 1986. godine u Beograd, Srbija, a iskristalisala se iz niza školskih sastava koje je predvodio peva? i gitarista Ivan ?or?evi? Ivek. Uobi?ajene po?etni?ke muke savla?ivali su sve do jeseni 1990. godine kada je privatna beogradska izdava?ka ku?a Nova Aleksandrija objavila LP Jašu?i do ekstaze na kome su zabeleženi snimci novih sastava Euforia, Klajberi, Presing, Darkwood Dub a Kazna za uši je zastupljena sa dve pesme.

Popular Songs

Discography