Bunkier Poland

Biography

Kapela powsta?a na pocz?tku lat 90-tych, tworz?c tzw. muzyk? punk . Sk?ad zespo?u ulega? wielokrotnie zmianom i z pierwotnego sk?adu zosta? jedynie wokalista -stary Kulik (tu extra pozdro dla Goryla, m?odego Kulika, Picusia, Strz?pka i reszty ekipy). .Zespó? przez lata swojej dzia?alno?ci mia? okazj? grywa? na wielu imprezach takich jak: Jarocin, W.O.?.P ( w wydaniu punkowym miasta Kraków, tu pozdrowienia dla Krzeczowskiego) oraz wielu innych.

Popular Songs

Discography